Impressum


NOVIS Poisťovňa a.s.
Námestie Ľudovíta Štúra 2
811 02 Bratislava

E-mail: novis@novis.eu


IČO: 47 251 301

DIČ: 202 388 5314

GIIN: 5VFCQK.99999.SL.703

Zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 5851/B.

IBAN: SK28 1111 0000 0011 6127 7013

SWIFT: UNCRSKBX  

NOVIS Poisťovňa a.s. podniká na základe licencie udelenej Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. ODT – 13166/2012-16 zo dňa 3.10.2013. 

Orgán dohľadu:
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
www.nbs.sk

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.