NOVÝ SVĚT POJIŠTĚNÍ

Pojišťovna NOVIS dosáhla v průběhu prvního roku fungování významných úspěchů

  • Úspěšně rozběhla pojištění s 25 inovacemi, které jsou podle odezvy od klientů a obchodních partnerů to nejzajímavější, co pojišťovny v posledních letech přinesly.
  • Produkt NOVIS univerzální pojištění pro zdravý a dlouhý život začala poskytovat klientům na Slovensku, v České republice, v Německu a v Rakousku. Na maďarském trhu nabízí od 1.1.2017 speciální důchodové pojištění NOVUM PRO a NIVO II.
  • S NOVISem si můžete být jistí, že Vás a Vaši rodinu podržíme v případě pojistné události a můžete se zodpovědně starat o svoje finanční prostředky výhodným investováním do našich pojistných fondů, to vše díky jedné pojistné smlouvě, kterou můžete kdykoliv upravovat, a to bez zbytečných poplatků.
  • Na všech aktuálních trzích kontinuálně roste díky inovativním řešením, které přináší pro lidi. V roce 2016 vstoupila NOVIS Pojišťovna na trh v Polsku, Finsku a Itálii.
  • Každý nový klient, který splňuje podmínky dle Všeobecných pojistných podmínek, získává NOVIS věrnostní bonus 30.000 Kč.
  • Být klientem NOVISu znamená žít naplno v přítomnosti. O budoucnost se postará za Vás.
  • Žijte TADY a TEĎ.STABILITA A MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

Mapa Novis

KONTAKTUJTE NÁS
Jestli máte zájem o více informací o našich službách, vyplňte prosím krátký formulář a budeme vás kontaktovat.

Formulár byl úspěšne odoslán. Děkujeme.

PENTAGON INOVACÍ

Počet pojištěných osob na jedné smlouvě je neomezený. Pojištění je určeno pro každý věk a je výhodné i pro lidi nad 50 let. Pojištěni mohou být všichni členové rodiny a dokonce i partneři bez příbuzenského vztahu.
Podle změn životních situací a priorit pojistníků je možné změnit nebo přizpůsobit vše, co je dohodnuto v pojistné smlouvě.
Mnoho tradičních, ale zbytečných a zastaralých pravidel placení pojistného NOVIS Pojišťovna vůbec nezavedla. Namísto toho uvádí flexibilní placení, při kterém se pojistník sám rozhoduje, kdy a kolik zaplatí. Zůstává mu pouze povinnost mít zaplacené sjednané pojistné.
Platby přesahující předem sjednané pojistné jsou jménem pojistníka investovány v plné výši, čímž se dosáhne vyšších výnosů a může zaniknout i povinnost pravidelných plateb.
Pořizovací náklady se nevztahují na skutečně zaplacené vklady, ale jen na sjednané pojistné.
Místo externích fondů správcovských společností jsou použity interní pojistné fondy pojišťovny, čímž je odstraněno dvojnásobné zatížení poplatky.
NOVIS pojištění je možné jednoduše a bez poplatků přizpůsobit různým životním situacím, při kterých je jinak třeba uzavírat nové pojistné smlouvy s opakovanými pořizovacími náklady.
Při tomto fondu pojišťovna garantuje zhodnocení prostředků o předem stanovenou úrokovou sazbu, která může být změněna pouze jednou ročně. Zhodnocení jsou měsíčně připisována na pojistný účet pojistné smlouvy.
Pojišťovna investuje do moderních ETF fondů s nízkými náklady na jejich správu, které mají díky podstatně nižším poplatkům vyšší výnosy než klasické akciové fondy.
Pojišťovna investuje do zlata a jiných finančních instrumentů navázaných na hodnotu zlata. Pojistníci mohou své finanční prostředky umístit do zlata bez obvyklých ztrát při nákupu a prodeji.
Pojišťovna investuje do perspektivních firem z regionu a do vysoce výnosných podnikových cenných papírů. Cílem tohoto fondu je umožnit běžnému pojistníkovi mít podobné výnosy, jakých dosahují velcí investoři.
Pojišťovna investuje prostředky tohoto fondu zejména do hypotečních zajištěných úvěrů a hypotečních zástavních listů. Výnosy pojistníků v tomto fondu tvoří celkové úroky z poskytnutých úvěrů a další výnosy.
Pojišťovna investuje prostředky Fondu do jednoho nebo více Family Office fondů. Family Office fondy jsou investiční fondy pro kvalifikované investory. Kurzový vývoj Fondu závisí od vývoje zhodnocení Family Office fondů, do kterých Fond investuje.
Pojišťovna investuje prostředky Fondu pojištění převážně do akcií investičního fondu s názvem Wealth Fund vytvořeném společností Mahrberg Wealth AG. Cílem investiční politiky tohoto pojistného fondu je získat investiční výnos, který je vyšší než výnos z investování do akciového indexu.
Stejně jako ostatní pojistné krytí i pojištění smrti je v NOVIS Pojišťovně volitelné a není povinné. Pokud pojistník nemá pojištění smrti ve smlouvě dohodnuto, ani za toto pojištění neplatí. V případě potřeby si jej může kdykoliv připojistit. V případe smrti pojistníka, je obmyšlenému vyplacena celá hodnota pojistného účtu a NOVIS věrnostní bonus.
Pokud si pojistník dohodne NOVIS Bonus za přežití, dostane zvláštní bonus a tím si naspoří vyšší částku. Pojišťovna měsíčně přerozdělí všechny takto získané prostředky mezi pojistníky, kteří mají zvolený tento bonus, díky čemuž získají od pojišťovny vyšší důchod.
Když má pojištěný úraz, pojišťovna poskytne peněžité plnění, a to i v případě, že po úraze nezůstanou trvalé následky.
Jde o zdravotní pojištění souběžné s povinným zdravotním pojištěním, při kterém dostávají klienti NOVIS Pojišťovny peněžní plnění bez zkoumání účelu jeho použití. Pojištění je platné na celém světě.
V případě přiznání invalidního důchodu pojištěné osobě vyplatí dohodnutou pojistnou sumu jednorázově. Invaliditu posuzují odborníci pojišťovny nezávisle a mohou ji přiznat i v případě, že Česká správa sociálního zabezpečení invaliditu neuzná.
Pojistník může kdykoliv, nezávisle na svém věku, přeměnit na důchod své finanční prostrědky. Pojistná smlouva i v případě čerpání důchodu plnohodnotně pokračuje.
Pojistník může na základě své pojistné smlouvy určit kromě sebe i další osoby, kterým bude pojišťovna vyplácet důchod (např. manžel, manželka, rodiče).
NOVIS Pojišťovna umožňuje pojištěným osobám čerpat vyšší důchod v případě potřeby pečovatelské péče.
NOVIS Pojišťovna připravuje pro pojistníky možnost vyměnit svou nemovitost za doživotní důchod, přičemž jim zůstane doživotní právo užívání nemovitosti.
Každá pojistná smlouva nabízí automaticky možnost finanční péče o děti (různé pojistné krytí, stipendium, věno).
Pokud pojistník v těžkém životním období nemůže platit pojistné, nemusí kvůli tomu pojistnou smlouvu rušit a zůstává pojištěn.
Systém zálohy na pojistné plnění dává klientům možnost kdykoliv získat likviditu. Na majetku pojistníka ve pojistném účtu se čerpáním zálohy nic nezmění. Způsob a termín vrácení zálohy si určí pojistník sám.
NOVIS Pojišťovna připravuje pro pojistníky vlastní kreditní kartu. Kreditní limit na kartě se s rostoucí finanční částkou automaticky zvyšuje. Za využívání karty dostává pojistník zvláštní bonus připsaný na jeho pojistný účet.
I bez ukončení pojistné smlouvy si pojistník může nechat vyplatiť peníze, po jistém čase tak může učinit bez srážek.
Dlhouhodobý pojistníci mohou získat úvěr od NOVIS Pojišťovny, při kterém je zohledněna hodnota finanční částky, výše pojistného a pojistná krytí.

Používáme cookies s cílem co nejvíce Vám zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení. Více o cookies ZDE.